Εκτίμηση κινδύνου για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα του ISIS στην Ελλάδα με στόχο τις Ένοπλες δυνάμεις

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΤΘ) Σωτήριος Ρηγόπουλος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 67ης Ε.Σ.