Εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνίας μεταξύ ΕΔ και πολιτών. Αναγκαιότητα ή ουτοπία;

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΤΘ) Λέτσιος Γεώργιος