Διοίκηση διάμεσου αντικειμενικών σκοπών (Management by Objectives)

Συντάκτης: 
Πλοίαρχος (Μ) Α. Καρακασής ΠΝ, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 1η ΔΙΜΑ