Διοίκηση Διαμέσου Αντικειμενικών Σκοπών (Managemant by Objectives ΜΒΟ).

Συντάκτης: 
Πχος (Μ) Αναστάσιος Καρακάσης, Σπουδαστής 1ης Δι. Μα ΣΕΘΑ.