Δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία σε πολυεθνικές στρατιωτικές επιχειρήσεις: Η περίπτωση της Operation Unified Protector / OUP, 2012

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Χαράλαμπος Γεωργίου, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 8η ΔΙΜΑ