Διεθνής ευθύνη κρατών και διεθνών Οργανισμών σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο πολυεθνικών επιχειρήσεων

Συντάκτης: 
Αντιπλοίαρχος Σαλβετάς Ραυμόνδος - Στέφανος ΠΝ