Διεθνής ασφάλεια και ασύμμετρες απειλές

Συντάκτης: 
Αντισμήναρχος (Ι) Δημήτριος Γιαννόπουλος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 5η ΔΙΜΑ