Διατελέσαντες Διοικητές στη Σ.ΕΘ.Α

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Σ. ΡΩΣΣΗΣ

10/03/20

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

29/01/19

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

08/03/2017

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΤΣΟΥΝΗΣ

20/10/2015

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ

20/3/2015

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

14/03/2014

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ. ΜΠΑΡΚΟΥΚΗΣ

14/03/2013

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

11/11/2011

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Η.ΒΕΝΕΤΗΣ

14/03/2011

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Γ. ΔΟΥΜΟΥ

05/03/2010

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18/08/2009

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 

10/03/2009

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ι. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ

05/03/2008

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Σ. ΝΑΣΣΗΣ

22/02/2008

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

13/03/2007

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ

14/03/2006

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ

04/03/2005

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε. ΓΡΕΤΣΙΣΤΑΣ

19/03/2004

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π. ΣΠΑΧΙΔΗΣ

18/02/2002

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α. ΥΦΑΝΤΗΣ

24/02/2001

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΣ

08/05/2000

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ. ΒΛΑΣΣΗΣ

01/03/1999

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΣ

10/03/1998

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

27/02/1996

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ

16/03/1995

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ. ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ

04/03/1994

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ. ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ

15/02/1994

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ν. ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ

21/12/1993

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δ. ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ

28/02/1993

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Χ. ΡΟΖΑΚΗΣ

04/03/1992

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Μ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

06/03/1991

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ

09/05/1990

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

14/08/1989

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

26/07/1989

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Φ. ΜΑΚΕΔΟΣ

15/01/1988

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Γ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ

07/01/1987

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

27/01/1986

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Α. ΜΑΜΑΗΣ

18/03/1985

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Μ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

21/12/1984

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

02/04/1982

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

02/03/1982

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

11/01/1982

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Β. ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ

30/07/1981

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

09/10/1980

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ

10/08/1979

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

01/11/1977

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α. ΦΟΥΡΙΩΤΗΣ

06/10/1976

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ν. ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ

12/09/1975

ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Α. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

03/10/1974

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

20/08/1970

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

18/10/1967

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΦΟΥΦΑΣ

23/10/1965

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΦΟΥΦΑΣ

03/08/1964

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Σ. ΠΑΛΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

15/06/1964

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

09/03/1964

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ

05/02/1963

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

02/01/1962

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

14/08/1961

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

27/12/1960

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

30/05/1960

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ. ΠΕΡΡΩΤΗΣ

29/12/1958

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ

28/01/1957

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Π. ΝΤΟΚΟΣ

15/07/1956

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ

05/01/1955

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α. ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ

21/12/1953

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

24/09/1953

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΕΑΣ

04/08/1953

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

23/03/1952

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

24/10/1951

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  Β. ΣΦΤΕΤΙΟΣ

30/05/1950