Ατομικές Διατριβές

Παρατήρηση : Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις που αναπτύσσονται στις παρακάτω περιλήψεις των διατρίβων, αποτελούν προσωπικές απόψεις των σπουδαστών και δεν στοιχειοθετούν θέσεις τις Σχολής.

Τίτλος Κατηγορία Συντάκτης
Η Διαμόρφωση του Νέου Στρατηγικού και Οικονομικού Περιβάλλοντος στη Μεσόγειο Μετά τις Πρόσφατες Εξελίξεις στον Αραβικό Κόσμο και η Επίδρασή αυτού στη Διαμόρφωση της Διπλωματικής και Αμυντικής Πολιτικής της Χώρας μας. Ατομικές Διατριβές Σχης (ΠΖ) Κων. Μαγαλιός, Σπουδαστής 64ης ΕΣ ΣΕΘΑ.
Το Ανατολικό Ζήτημα ως Διεθνολογικός και Γεωπολιτικός Προσδιορισμός και ο Ελληνικός Χώρος. Ατομικές Διατριβές Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Διαμαντάκης, Σπουδαστής 1ης Δι.Μα ΣΕΘΑ
Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική. Ατομικές Διατριβές Σμχος (Ι) Στέφανος Πανδής, Σπουδαστής 64ης ΕΣ ΣΕΘΑ
Η Γεωπολιτική Ανάλυση του Τριγώνου Αίγυπτος-Συρία-Λίβανος και οι Γεωστρατηγικές του Επιπτώσεις στην Ισραηλινο - Παλαιστινιακή Διένεξη. Ατομικές Διατριβές Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Δημητρίου, Σπουδαστής 64ης ΕΣ ΣΕΘΑ
Σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, Παρούσα Κατάσταση και Μελλοντικές Προοπτικές. Ατομικές Διατριβές Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. Γεώργιος Κωνσταντέλλος, Σπουδαστής 64ης Σειράς ΣΕΘΑ.
Διεθνής ευθύνη κρατών και διεθνών Οργανισμών σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο πολυεθνικών επιχειρήσεων Ατομικές Διατριβές Αντιπλοίαρχος Σαλβετάς Ραυμόνδος - Στέφανος ΠΝ
Εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνίας μεταξύ ΕΔ και πολιτών. Αναγκαιότητα ή ουτοπία; Ατομικές Διατριβές Συνταγματάρχης (ΤΘ) Λέτσιος Γεώργιος

Σελίδες